Titel

Lijfrente, wat is dat eigenlijk?…

 
Zoeken
 
 

 

     
 

Een lijfrente is een periodieke uitkering die afhankelijk is van de vraag of iemand (nog) in leven is. De uitkering stopt bij zijn (of haar) overlijden. Een lijfrente is dus een soort "pensioen".

In technische zin spreken we pas over "pensioen", wanneer de hoogte rechtstreeks afhankelijk is van het salaris. In loondienstgevallen dus. Pensioenregelingen kennen dan ook strakke regels. Zo wordt pensioen doorgaans vanaf de pensioendatum levenslang uitgekeerd. Meer variatie is daarin nauwelijks aan te brengen. Het is simpelweg fiscaal niet toegestaan.

Maar we zeiden het al, pensioenregelingen kennen strakke regels. Wie dan ook behoefte heeft aan meer variatie, bijvoorbeeld een hoger pensioen (levenslang of alleen de eerste paar jaren),  of wie eerder met pensioen wil, kan dat vrijwel uitsluitend via "lijfrente" realiseren. Want lijfrente kent veel minder strakke regels. Zo kunt u met lijfrente, binnen zekere grenzen, dus zelf bepalen wanneer die uitkering moet beginnen, maar ook wanneer deze moet stoppen.

En voor de ondernemer is lijfrente zelfs de enige manier om fiscaal gunstig te zorgen voor gegarandeerd oudedagsinkomen. Die ondernemer wijzen wij overigens met klem ook op de link pensioen voor de ondernemer.


 

Pensioen en Inkomens Adviseurs Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

Aktuariz B.V. | Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer | T: 079 - 346 15 15 | F: 079 - 346 15 10 | E: info@aktuariz.nl